• دبیر علمی همایش

دکتر محمدرضا اسحاقی

 

  • اعضای کمیته علمی

دکتر محمد نصری (زراعت و اصلاح نباتات)

دکتر محمدرضا اسحاقی (صنایع غذایی)

دکتر مژده ملکی (گیاهپزشکی)

دکتر قباد عسگری (علوم دامی)

دکتر رسولی (ترویج و آموزش کشاورزی)

دکتر بیژن خورشیدپور (صنایع غذایی)نشانی: تهران - شهرستان پیشوا، شهرک نقش جهان دانشگــاه آزاد اســـلامی واحد ورامیــــن – پیشـــوا کدپستی: 33717-74895
تلفن : ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱-۱۴
نمابر :۰۲۱۳۶۷۲۴۷۶۷
پست الکترونیک : IT@IAUVARAMIN.AC.IR
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین می باشد.     طراحی سایت: A.C.A CO