برگزار کننده همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا - قرچک

 

حامیان و مشارکت کنندگان

 

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

شرکت صنایع شیر ایران (وارنا)

شرکت حلوای عقاب

شرکت لبنیات و بستنی دومینو

 نشانی: تهران - شهرستان پیشوا، شهرک نقش جهان دانشگــاه آزاد اســـلامی واحد ورامیــــن – پیشـــوا کدپستی: 33717-74895
تلفن : ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱-۱۴
نمابر :۰۲۱۳۶۷۲۴۷۶۷
پست الکترونیک : IT@IAUVARAMIN.AC.IR
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین می باشد.     طراحی سایت: A.C.A CO