محورهای همایش ((کشاورزی ارگانیک، امنیت غذایی و تولید محصولات فراسودمند))

صنایع غذایی

 • روشهای نوین در فراوری و نگهداری مواد غذایی

 • تولید فراورده های غذایی فراسودمند ارگانیک

 • استفاده از نگهدارنده های طبیعی در تولید محصولات سالم و پایدار

 • بکارگیری استانداردهای ملی و بین المللی در امنیت غذایی

 • بکارگیری روش ها و ترکیبات نوین در بسته بندی مواد غذایی

 • تأثیر ویژگی های مواد اولیه و شرایط فراوری و انبارداری در امنیت غذایی

دامپروری

 • مدیریت و پرورش ، بهداشت و ایمنی و بیماری های دام و طیور

 • فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

 • تغذیه و تهدیدات زیستی دام و طیور

زراعت و گیاه پزشکی

 • کاربرد فناوری نانو و فراورده های حاصل از آن در کشاورزی پایدار

 • مدیریت منابع آب ، پسماند و بازیافت آب و فاضلاب

 • کاربرد باغبانی در کشاورزی پایدار

 • گیاه پزشکی و مدیریت آفات ، بیماری گیاهی و علف هرز

 • اصلاح نباتات ، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در کشاورزی پایدار

 • تولید محصولات زراعی ، باغی و دارویی ارگانیک

مدیریت منابع انسانی و انرژی

 • کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشاورزی پایدار

 • مدیریت منابع انسانی ، توسعه روش ها ، ترویج و آموزش کشاورزی پایدارنشانی: تهران - شهرستان پیشوا، شهرک نقش جهان دانشگــاه آزاد اســـلامی واحد ورامیــــن – پیشـــوا کدپستی: 33717-74895
تلفن : ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱-۱۴
نمابر :۰۲۱۳۶۷۲۴۷۶۷
پست الکترونیک : IT@IAUVARAMIN.AC.IR
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین می باشد.     طراحی سایت: A.C.A CO