برنامه زمان بندی همایش ملی

کشاورزی ارگانیک، امنیت غذایی و تولید محصولات فراسودمند

زمان: چهارشنبه مورخ 29/2/1395

مکان: سالن امفی تئاتر دانشکده کشاورزی

سخنران

ساعت اجرا

عنوان برنامه

 

سید حسین طالبی

15/9 - 9

تلاوت قرآن،  پخش سرود جمهوری اسلامی و پخش کلیپ

1

دکتر حسینعلی شیبانی

30/9 – 15/9

خیر مقدم ریاست واحد

2

دکتر پیمان عزیزی

45/9 – 30/9

گزارش معاون پژوهش و فن آوری و دبیر همایش

3

دکتر نوابخش

15/10 – 45/9

سخنرانی مهمان ویژه همایش

4

دکتر نوروزی

40/10 – 15/10

سخنرانی کلیدی (انجمن صنایع غذایی)

5

دکتر ضرابی

05/11 – 40/10

سخنرانی کلیدی (انجمن ارگانیک)

6

 

20/11 – 05/11

پذیرایی

7

مرتضی دهینی ، محمدرضا ممیزی، پورنگ کسرایی

40/11 – 20/11

مقاله اول:  اثرکود بیولوژیکی میکوریزا و محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر ذرت علوفه ای درشرایط تنش خشکی

8

سمیرا اسداللهی

00/12 – 40/11

مقاله دوم:   وقوع بیماری شانکر پوستی گردو و تعیین پراکنش آن در دماوند

9

سولماز قاسمی موخر

20/12 – 00/12

مقاله سوم:  غنی سازی کره گیاهی (مارگارین) کم چرب با استفاده از پری بیوتیک ها جهت کاهش اسیدهای چرب ترانس وپایداری آن

10

بهاره احمدی، بهجت تاج الدین، حسین احمدی چناربن

40/12 – 20/12

مقاله چهارم:  تأثیر کاربرد بسته­بندی به روش اتمسفر تغییریافته بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوجه­فرنگی تازه

11

مریم  ارسته ، مهناز هاشمی روان، شیلا برنجی

00/13 – 40/12

مقاله پنجم: جایگزینی خرما با استویا و مالتودکسترین در کلوچه سنتی ایرانی کلمپه

12

 

00/14 – 00/13

نماز و نهار

13

سیدحسین طباطبایی ، علی کاظمی

20/14 – 00/14

مقاله ششم:  بررسی شیوع بیماریهای  BVD/MD در دامداری های شیری شهرستان ورامین

14

بهناز کاوندی، سید عبداله حسینی و سیروس اشیدری

40/14 – 20/14

مقاله هفتم:  مقایسه اثرات فرم آلی و معدنی عنصر روی تولید شده در ایران بر کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی سویه آرین

15

زهرا طالع ماسوله، سیمین اسداللهی، محمدرضا اسحاقی

00/15 – 40/14

مقاله هشتم:  بررسی مکانیسم میدان الکتریکی پالسی و کاربرد آن در فرآیند استخراج روغن کنجد

16

علیرضا ملکی کهکی، لیلا ناطقی

20/15 – 00/15

مقاله نهم:  بررسی جایگزینی نیتریت سدیم با رنگدانه برنج قرمزکپکی در سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت قرمز و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی ، ضدمیکروبی و حسی

17

حمید رضا مهدوی عادلی، محمد علی امامی میبدی

40/15 – 20/15

مقاله دهم:  بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، تعیین موادافزودنی احتمالی و میزان آفلاتوکسین در شیرخام استحصالی در استان یزد

18

 

10/16 – 40/15

اختتامیه همایش

19

 نشانی: تهران - شهرستان پیشوا، شهرک نقش جهان دانشگــاه آزاد اســـلامی واحد ورامیــــن – پیشـــوا کدپستی: 33717-74895
تلفن : ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱-۱۴
نمابر :۰۲۱۳۶۷۲۴۷۶۷
پست الکترونیک : IT@IAUVARAMIN.AC.IR
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین می باشد.     طراحی سایت: A.C.A CO